sobota, 8 grudnia 2018

1109. KARTKI BOŻONARODZENIOWE

INSPIRACJA DLA SCRAPIŃCA

Hej kochani!
Czy już zrobiliście wszystkie kartki świąteczne? Coraz bliżej do ostatecznego terminu ich wysłania tak, by do adresatów zdążyły dojść przed Świętami!

Hi!
Have you already done all the Christmas cards? Getting closer to the deadline for sending. Let the recipients reach it before Christmas!
Użyłam:
I used:
Uściski!
Hugs,
Magda

czwartek, 6 grudnia 2018

1108. KARTKA ŚWIĄTECZNA. TUTORIAL.

INSPIRACJA DLA PIĄTEK TRZYNASTEGO

Pewnie wiecie, jak to jest, gdy robi się na Święta mnóstwo kartek i w pewnym momencie zaczyna brakować pomysłów... Jeśli coś takiego i Was w tym roku dopadło, to mam dla Was propozycję: krótki kurs na kartkę świąteczną! Dzięki niemu zrobicie taką oto kartkę świąteczną:

You probably know how it is when Christmas is getting a lot of cards and at some point you are running out of ideas ... If something like this happened to you this year, then I have a suggestion for you: a short course for a Christmas card! Thanks to him, you will make this Christmas card:
Zaczynamy.
Przygotuj bazę na kartkę 11x17 cm. Na biały karton 10x16 cm naklej bazę z papieru Rosy Cosy Christmas 07 o wymiarach 9,5x15,5 cm. Przeszyj na maszynie.
Here we go.
Prepare the base for a 11x17 cm card. Put a base of paper Rosy Cosy Christmas 07, 9,5x15,5 cm on a white cardboard 10x16 cm. Stitch on the machine.


Przygotuj dodatki. Z arkusza z elementami do wycinania i arkusza Rosy Cosy Christmas 02 wytnij róże, ostrokrzew, dzwoneczek, gwiazdki i bombki. Dobierz odpowiednie tekturki świąteczne (przede wszystkim bombkę).
Prepare the additives. Cut out roses, holly, bells, stars and baubles from the sheet with elements for cutting and Rosy Cosy Christmas 02. Choose appropriate Christmas chipboard (above all a bauble).


Na górze kartki stwórz kompozycję z największych elementów (arkusz 02) i przyklej ją na kosteczkach dystansowych.
At the top of the card create a composition of the largest elements (Rosy Cosy Christmas 02) and glue it on the cubes.Następnie przyklej elementy z tekturki. 
Then glue the chipboards.


Na kostkach 3D przyklej dużą różę, gwiazdkę, bombki i dzwoneczek (skrył się pod ostrokrzewem z prawej strony).
On the 3D cubes, glue a large rose, star, baubles and bell (he hid under the holly on the right).Jeśli wydaje Ci się, że duża róża jest samotna, to doklej pod nią gałązki ostrokrzewu.
If you think that a large rose is lonely, then add holly sprigs under it.


Z cienkiej bielonej dratwy zrób podwójną kokardę i przyklej ją pod różą.
From a thin bleached twine, make a double bow and glue it under the rose.


Naklejkę z napisem Wesołych Świąt naklej na kawałku papieru scrapowego, wytnij z marginesem i przyklej na tekturce.
Stick a sticker with the words Merry Christmas on a piece of scrap paper, cut it with a margin and glue it on the chipboard.


Preparatem do robienia półperełek zrób tu i ówdzie kropki.
Make dots here and there.


Na koniec mocno spryskaj kartkę farbą wodną i kartka gotowa!
At the end splash the card with water paint. And the card is ready!


Uściski!
Magda

poniedziałek, 3 grudnia 2018

1107. PODZIĘKOWANIA

INSPIRACJA DLA ECO-SCRAPBOOKING

Chcę Wam dziś pokazać komplet, który powstał jako podziękowanie dla pewnego francuskiego profesora, przechodzącego na zasłużoną emeryturę.
Poproszono mnie o zrobienie kartki w kopercie i zapakowanie albumu o Polsce tak, by razem współgrały stylowo i kolorystycznie.
Skupiłam się na papierze kraftowym i do niego dobrałam pozostałe elementy, zaczynając od papierów z kolekcji Dear Diary by Mintay Papers i ramki ze Scrapińca, a kończąc na listku wyciętym wykrojnikiem z Rosy Owl. Kartkę zrobiłam na bazie kraft,  a kopertę udekorowałam delikatnie, by nie zdominowała kartki. Album zapakowałam w papier pakowy, pochlapałam i obwiązałam sznurkiem.
I jak Wam się to podoba?

I want to show you a set, which was written as a thanks to a French professor who is getting a well-deserved retirement.
I was asked to take a card in an envelope and pack an album about Poland so that they would harmonize together stylishly and in color.
I focused on the craft paper and used it to get the rest, starting with the papers from the Dear Diary by Mintay Papers collection and Scrapiniec frames and ending with the leaves cut of the Rosy Owl die. I made the card on the basis of craft and decorated the envelope gently so that it would't dominate the card. I packed the album in wrapping paper, splashed it and wrapped it around with a string.
And how do you like it?

Uściski!
Magda

czwartek, 29 listopada 2018

1106. ŚWIĄTECZNA KARTKA

INSPIRACJA DLA PIĄTEK TRZYNASTEGO

Trwa produkcja kartek świątecznych. W tym roku stawiam głównie na kolory tradycyjne, czyli biel, czerwień i zieleń. Powiem Wam, że w moim przypadku kolekcja Rosy Cosy Christmas, to strzał w dziesiątkę! Urocze i soczyste róże, szare dzwoneczki i mnóstwo ostrokrzewu sprawiają, że robienie dużej ilości kartek jest czystą przyjemnością. Uwielbiam wycinać nożyczkami, więc mam tu spore pole do popisu. Wycinam nie tylko z arkusza z elementami do wycinania, ale również ze zwykłych arkuszy papieru z tej kolekcji. Naklejki z polskimi słowami ułatwiły mi robotę, bo nie muszę drukować napisu Radosnych Świąt, tylko mam gotowy i przyklejam go w sekundę. Przecięty w pół duży tag schował się na dnie aranżacji i tworzy jej bazę.
Mam nadzieję, że nie zostawiacie na ostatni moment przygotowania kartek dla najbliższych? Pamiętajcie: choć poczta przed Świętami pracuje na pełnych obrotach, to mogą się zdarzyć opóźnienia w doręczeniach. Warto życzenia wysłać wcześniej!

Christmas card production is in progress. This year, I focus mainly on traditional colors: white, red and green. I will tell you that in my case Rosy Cosy Christmas collection is a hit! Charming and juicy roses, gray bells and lots of holly make making the cards a pure pleasure. I love to cut with scissors, so I can show off. I cut not only from the sheet with elements for cutting, but also from ordinary sheets of paper from this collection. Stickers with Polish words have made it easier for me because I do not have to print the words Happy Holidays. I have it ready and I stick it in a second. The large tag, hidden in half, hides at the bottom of the arrangement and forms its base.
I hope you do not leave cards for your loved ones at the last moment? Remember: although the mail before Christmas works at full speed, there may be delays in delivery. It is worth sending in earlier!


Użyłam:


Uściski!
Magda

czwartek, 8 listopada 2018

1104. ALBUM Z OKAZJI 18. URODZIN

INSPIRACJA DLA SCRAPINIEC.PL

Oto album, który zrobiłam dla pewnego młodego mężczyzny z okazji jego 18. urodzin. Album to zbiór zdjęć, które wcześniej wybrali uczestnicy imprezy. Od każdego z nich dostałam też kilka słów ze wspomnieniami i życzeniami dla Jubilata. Uwierzcie mi na słowo: tyle ciepłych słów zmieściło się w tym prezencie, że bez wątpienia będzie on do niego sięgał z niemałym wzruszeniem.
Świetny pomysł miała młodzież, prawda?

I made this album for a young man on the occasion of his 18th birthday. The album is a collection of photos collected by the participants of the event. I also received a few words with memories and wishes for the Jubilarian. Believe me, that's all that warm words fit into this gift! He will certainly reach for it with considerable emotion.
Young people had a great idea, did't they?
Użyłam:

  

   


Uściski!
Magda