piątek, 20 marca 2020


Serdecznie zapraszam w moje nowe miejsce w rzeczywistości wirtualnej.
Tutaj, na blogu, już nic nowego nie będzie publikowane,
a poniższe posty sukcesywnie będą przenoszone na magdaluczak.art

I cordially invite you to my new place in virtual reality.
Nothing new will be published here on the blog,
and the following posts will be successively transferred to magdaluczak.art

niedziela, 9 lutego 2020

1167. KARTKA URODZINOWA
HAPPY BIRTHDAY CARD

INSPIRACJA DLA SCRAPIŃCA

Wieniec Savage by Nature bardzo przypadł mi do gustu, więc często wykorzystuję go w moich pracach. W dzisiejszej pracy jest doskonałym uzupełnieniem kwiatowej kompozycji.

I really liked the Savage by Nature wreath, so I often use it in my works. In today's work, it is a perfect complement to the floral composition.Uściski!
Hugs,
Magda

wtorek, 4 lutego 2020

1166. KOLOROWA KARTKA ROCZNICOWA

INSPIRACJA DLA P13 PAPER PRODUCTS

Już niedługo wszystkie nowości P13 Paper Products zawitają do sklepów, a ja tymczasem (będąc uprzywilejowaną szczęściarą) chcę Wam pokazać, co Was czeka. Czeka Was bowiem bloczek kreatywny Marble. Jest w nim tyle kolorów, że zawsze można do tych papierów dopasować którąś z naszych kolekcji. I wszystko będzie pasować!
Ja zrobiłam energetyczną kartkę rocznicową łącząc bloczek kreatywny Marble z elementami z arkusza 07 kolekcji Till we meet again. Wyszła prosta praca, ale dzięki temu niesamowitemu pomieszaniu barw, wydaje się jednak bogata.

Soon all new products will be in stores, and in the meantime (being a privileged lucky one) I want to show you what awaits you. A Creative Pad Marble awaits you. There are so many colors in it that you can always match one of our collections with these papers. And everything will fit!
I made an energetic anniversary card combining the Creative Pad Marble with elements from sheet 07 of the Till we meet again collection. A simple work came out, but thanks to this amazing mix of colors, it seems rich.


Uściski!
Hugs,
Magda

sobota, 25 stycznia 2020

1165. KARTKA Z OKAZJI NARODZIN
A BIRTH CARD

INSPIRACJA DLA SCRAPIŃCA

Z okazji narodzin pewnej dziewczynki zrobiłam bardzo warstwową kartkę z mnóstwem elementów. Są tu scrapińcowe tekturki, paski papieru, wycinane elementy i małe "brylanciki".

On the occasion of the birth of a girl, I made a very layered card with lots of elements. Here are our chipboard, paper strips, fussy-cut elements and small "diamonds".Uściski!
Hugs,

Magda

czwartek, 23 stycznia 2020

1164. WIOSENNA KARTKA Z TAGIEM
SPRING CARD WITH TAG

INSPIRACJA DLA P13 PAPER PRODUCTS

Zapraszam Was na warsztaty z P13!

W tym roku skład Design Teamu P13 mocno się powiększył. I nie tylko o liczbę projektantek tu chodzi, ale też o to, że są one z różnych stron świata! A dodatkowo nastąpił podział naszej grupy projektowej pod kątem działań twórczych. Mamy zatem ogólny Design Team, Edu Team, Journal Team i Video Team.

Dziś jako projektantka z Edu Teamu chcę Was zaprosić na moje warsztaty na Craft Wawie. Wszystkie dane znajdziecie na poniższym plakacie.

Specjalnie na tę okazję z najnowszej kolekcji P13 The Four Seasons - Spring (w sklepach już w lutym!) stworzyłam zestaw prezentowy. Składa się on z kartki i tagu. Punkt główny kartki to digi stempel pokolorowany kredkami akwarelowymi. Na warsztatach uczę, jak za pomocą kilku kredek wyczarować takie kolory, by idealnie pasowały do Waszych ulubionych papierów P13.

Obie prace mają wiele warstw dzięki elementom wyciętym z arkusza z elementami do wycinania. Umieściłam je na wielu kosteczkach 3D. Dodałam jeszcze serwetkę z wykrojnika, kilka tekturek, bieloną dratwę i... gotowe!


I invite you to a workshop with P13!

This year, the composition of Design Team P13 has grown significantly. And not only about the number of designers here, but also about the fact that they are from different parts of the world! Our project group was also divided in terms of creative activities. So we have a general Design Team, Edu Team, Journal Team and Video Team.

Today, as a designer from the Edu Team, I want to invite you to my workshop at Craft Wawa. All data can be found on the poster below.

Especially for this occasion, I created a gift set from latest The Four Seasons collection - Spring (in stores already in February!). It consists of a card and a tag. The main point of the card is a digi stamp colored with watercolor pencils. At the workshops I teach how to conjure up such colors with just a few crayons to perfectly match your favorite P13 papers.

Both works have many layers thanks to fussy-cuts from a sheet with elements to be cut out. I put them on many 3D cubes. I added a napkin from the die, several chipboard, bleached twine and ... it's ready!


Uściski!
Hugs!

Magda

poniedziałek, 20 stycznia 2020

1163. BON DLA ŚWIEŻOUPIECZONYCH RODZICÓW

INSPIRACJA DLA ECO-SCRAPBOOKING

Ja wiem, że już dawno po Świętach... Ale w czeluściach mojego laptopa znalazłam dawno zapomniany bon w pudełku. Spójrzcie na ostatnie zdjęcie! Taki bon to fantastyczny prezent dla świeżo upieczonych rodziców. Może wykorzystacie ten pomysł na następne Święta? A może wcześniej? Wystarczy zmienić "stronę tytułową"!

I know that long after Christmas ... But in the depths of my laptop I found a long-forgotten gift voucher in a box. Look at the last picture! Such a gift voucher is a fantastic gift for newly baked parents. Maybe you will use this idea for the next Christmas? Or maybe earlier? Just change the "title page"!

Uściski!
Hugs,
Magda

piątek, 17 stycznia 2020

1162. ALBUM HARMONIJKOWY
ACCORDION ALBUM

INSPIRACJA DLA P13 PAPER PRODUCTS

Jeśli chodzi o kolekcje papierów o mocnych kolorach (nie pastelowych), to kolekcja When we first met P13 jest jedną z moich ulubionych. Doskonale pasuje do niej czarna baza albumu harmonijkowego z eco-scrapbooking. A z kolei czarna baza doskonale pasuje do mojego czarnego kota, Timona. I to właśnie jemu poświęcony jest ten mały album.

Użyłam w nim mnóstwo elementów wyciętych z arkusza z elementami do wycinania, tagów podłużnych i okrągłych oraz naklejek.

Ten album to opowieść niezwykłej znajomości. Znajdziecie w nim dwa zdjęcia małego Timona, które zrobione zostały zaraz po tym, jak trafił do naszego domu. Wzięliśmy go (i jego kumpla Rufusa) z tzw. domu tymczasowego, gdzie przebywał umieszczony w klatce na polu... Był przestraszony i... nastroszony. I taki słodki! Teraz jest duży i elegancki. Kto wie, być może płynie w nim trochę rasowej krwi? Jego żółte, bursztynowe oczy idealnie pasują to żółtego arkusza papieru, prawda?

Of all the collections of paper with strong colors (not pastel), the When we first met P13 collection is one of my favorites. The black base of the accordion album from eco-scrapbooking fits perfectly with it. And the black base goes perfectly with my black cat, Timon. And this little album is dedicated to him.

I used in it a lot of fussy cut out of a sheet with cutting elements, longitudinal and round tags and stickers.

This album is a tale of extraordinary acquaintance. In it you will find two photos of little Timon, which were taken right after he came to our house. We took him (and his friend Rufus) from the so-called temporary home, where he was placed in a cage in the field... He was scared and... fluffy. And so cute! Now it's big and elegant cat. Who knows, maybe some racial blood is flowing in him? His yellow, amber eyes perfectly match the yellow sheet of paper, right?Uściski!
Hugs,
Magda

czwartek, 9 stycznia 2020

1161. KARTKA ŚLUBNA I MĘSKA KARTKA URODZINOWA

INSPIRACJA DLA SCRAPIŃCA 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Niesamowite, jak ten czas biegnie, prawda? Jakby ktoś przyspieszył zegarki, a kartki w kalendarzu przekładały się wcześniej o kilka dni...
Chcę Wam dziś najpierw pokazać męską kartkę urodzinową. Pan Krystian jest zapalonym entuzjastą grillowania. Ciekawa jestem, czy od razu zauważyliście ten niesamowity grill?

Happy New Year!
Amazing how this time goes, right? As if someone speeded up the watches, and the pages on the calendar changed several days earlier...
I want to show you a male birthday card today. Mr. Krystian is a barbecue enthusiast. I wonder if you immediately noticed this amazing grill?

Druga dzisiejsza kartka to kartka ślubna z wykorzystaniem mojej ulubionej i niesamowicie uniwersalnej ramki Royal.

The second card today is a wedding card using my favorite and incredibly universal Royal frame from Scrapiniec.

Użyłam:
I used:

  

Uściski!
Hugs,
Magda