środa, 8 maja 2019

1131. SKRZYNECZKI

INSPIRACJA DLA SCRAPIŃCA
Hej kochani!
Pewnie zastanawialiście się, do czego można użyć te mini-skrzynki, które pojawiły się w sklepie? Można je wkleić na środek pudełka eksplodującego, można również wykorzystać tak, jak Daria w swojej pracy. Ja zaś zrobiłam z nimi coś zupełnie innego.

Najpierw wyciągnęłam resztkę szarej farby do ścian i małym pędzelkiem pomalowałam każdy element dwunastu skrzynek. Powiem Wam, że bardzo się przy tej czynności odstresowałam!

Potem posklejałam skrzynki klejem introligatorskim. Wystarczy mała kropelka na łączeniach.

You probably wondered what you can use these mini-boxes that appeared in the store? You can paste them into the center of the exploding box, you can also use them like Daria in her work. I did something completely different with them.

First, I pulled out the last gray paint to the walls and with a small brush I painted each element of the twelve boxes. I will tell you that I was very much relieved when I did this!

Then I glued the boxes with bookbinding. Just a small drop on joints.

Jak tylko zobaczyłam tę nowość w sklepie, to od razu pomyślałam, że takie skrzyneczki świetnie sprawdzą się w mojej szafie kraftowej, gdzie ciągle coś mi się gubi... Można je ustawić osobno, można poskładać w różne konfiguracje. Można je ze sobą złączyć spinaczami albo na stałe skleić klejem.

As soon as I saw this novelty in the store, I immediately thought that such boxes would be great in my craft cabinet, where I still get lost ... You can set them separately, you can put together in different configurations. They can be joined together with paper clips or permanently glued with glue.Ja miałam w planach zrobienie dużej kompozycji, ale nic z tego nie wyszło, bowiem moje dzieci oraz mąż zdecydowanie stwierdzili, że też chcą takie śliczności mieć na swoich biurkach!

I had plans to make a big composition, but nothing came of it, because my children and husband definitely stated that they also want to have such beauty on their desks!

 Użyłam:
I used:


Uściski!
Hugs,
Magda

1 komentarz:

Wasze komentarze dodają mi skrzydeł! Dziękuję!