sobota, 8 czerwca 2019

1135. KARTKA ŚLUBNA i KOMUNIJNA KSIĘGA GOŚCI

INSPIRACJA DLA SCRAPIŃCA

Maj i czerwiec to miesiące pełne ważnych uroczystości. Śluby, komunie, chrzty. I u mnie wśród prac dominują właśnie takie tematy.
Pierwsza praca w ramach inspiracji dla Scrapińca to kartka ślubna.

May and June are months full of important celebrations. Weddings, communions, baptisms. And among my works, such topics dominate.
The first work as an inspiration for Scrapiniec is a wedding card.

Drugą pracą jest komunijna księga gości. Delikatna i bardzo prosta, ale elegancka dzięki ramce Royal.

The second work is the communion guest book. Delicate and very simple but elegant thanks to the Royal frame.
Użyłam:
I used:Uściski!
Hugs,
Magda